Transaction History

  1. Upang makita ang record ng iyong mga nakaraang transactions mag login sa Bizmoto app, buksan ang side menu at i-tap ang Profile.
  2. Makikita sa Profile page ang History button, i-tap ito upang makita ang listahan ng iyong mga nakaraang transactions.

Back to FAQs